Twist Pop Up Card

Twist Pop Up Card

2016-10-16

timholtz-44c-inkywings-2016

ENG: This autum I’ve seen this twist pop up card plenty of times and I had to try them myself, and I’ve also made this tutorial so YOU can make one.
SWE: Den här hösten har jag sett sånna här twist pop up-kort på massor av ställen. Nu har jag provat några själv och jag passade även på att göra en tutorial så DU kan göra ett.

twistfoldcard-44a-inkywings-2016
ENG: I’ve made this with a card base sized 6″x6″
SWE: Jag använder en kortbas som mäter 6″x6″ (ca 15×15 cm)

twistfoldcard-44b-inkywings-2016
ENG: The inside needs to be decorated too, and the patterned paper are sized 5,3/4″ x 5,3/4″
SWE: Dekorera insidan också, mönsterpapperet för varje sida mäter 5,3/4″ x 5,3/4″

twistfoldcard-44f-inkywings-2016
ENG: Cut and fold the deco panel (the part that pops up). Cut to 10″ x 3,3/4″. Fold at: 2,1/2″ + 5″ + 7,1/2″ Middle fold should be mountain fold, and the two other valley folds. It should look like the letter W. (the opposite what it looks like in the picture)
SWE: Skär och vik deko-panelen (den delen som poppar upp). Skär till i storleken 10″ x 3,3/4″. Gör vikningar vid: 2,1/2″ + 5″ + 7,1/2″. Vikningarna skall vara Ner, Upp, Ner, så det ser ut som bokstaven W när du är klar! (Tvärt om mot vad det ser ut som på bilden alltså.)

twistfoldcard-44g-inkywings-2016
ENG: Cut and fold the twist mechanism. Cut to: 8″x3,1/2″. Score in the middle at 1,3/4″ lengthways. Make pencil marks at: 2,1/4″ + 5,3/4″ at both sides. Score diagonal between marks so you got what you see in picture above.
SWE: Skär och vik själva twistmekanismen. Skär i storleken: 8″x3,1/2″. Vik på mitten vid 1,3/4″ längsta vägen. Gör markeringar vid: 2,1/4″ + 5,3/4″ på båda sidor och vik sedan diagonalt mellan märkena så det blir som du ser på bilden ovan.

twistfoldcard-44h-inkywings-2016
ENG: Fold the twist mechanism into a little “arrow”. The top triangle (back and front) is the place you put glue or tape to when attach it to your card!
SWE: Vik ihop twistmekanismen till en liten “pil”. Triangeln längst upp (baksida och framsida) är där du har på lim eller tejp när du sätter fast den på ditt kort!

twistfoldcard-44h2-inkywings-2016
ENG: You point the arrow to the middle of your card, just below the middle fold (see pencil mark)- we talk tiny weeny below and attach it. Add it to one side and then close your card to attach it to the other side and you have it in place.
SWE: Du lägger själva pilen så den pekar mot mitten av kortet (se blyertsmarkering), strax nedanför vikningen inuti. Vi pratar om pyttelite nedanför! Sätt fast på ena sidan och vik ihop kortet för att fästa den på andra sidan så hamnar det där det ska.

twistfoldcard-44h3-inkywings-2016
ENG: Attached to both sides of the card.
SWE: Fastsatt på båda sidorna.

twistfoldcard-44h4-inkywings-2016
ENG: Now you put your deco panel over the mechanism (make sure to know it’s in the middle of the card), fold the outer panel up, and do pencil marks on the mechanism to know where to put your tape or glue. On the right side you put your tape at TOP! (see picture).
SWE: Nu lägger du över din decopanel över själva twistmekanismen (se till att det är i mitten åt alla håll), vik upp den yttersta panelen och gör markeringar med en penna på mekanism-delen så du kommer ihåg var du ska ha tejp eller lim. På högra sidan ska du tejpa LÄNGST UPP! (se bild).

twistfoldcard-44h5-inkywings-2016
ENG: And on the left side you put your tape or glue at BOTTOM (see picture).
SWE: Och på den vänstra sidan tejpar eller limmar du LÄNGST NER (se bild).

twistfoldcard-44h6-inkywings-2016
ENG: Left = bottom, Right = Top.
SWE: Vänster = Längst ner, Höger = Längst upp.

twistfoldcard-44h7-inkywings-2016
ENG: Fasten your deco panel, and make sure it’s in the middle every way.
SWE: Sätt fast decopanelen och se till att den är i mitten åt alla håll.

twistfoldcard-44j-inkywings-2016
ENG: Here you can see how it’s attached to the lower part and how it twists together. You might need to help it the first times so the paper know it’s way…
SWE: Här ser du hur det är fäst i den nedre delen och hur det vrider ihop sig. Du kanske behöver hjälpa till lite dom första gångerna innan papperet hittar vägen…

twistfoldcard-44i-inkywings-2016
ENG: Decorate the inside! Each space is 2,1/2″ x 3,3/4″ so my silver paper is cut: 2,1/4″ x 3,1/2″ and the patterned paper is cut: 2″x3,1/4″
SWE: Dekorera insidan! Varje ruta är 2,1/2″ x 3,3/4″ så silverpapperet är: 2,1/4″ x 3,1/2″ och mönsterpapperet är: 2″x3,1/4″

twistfoldcard-44l-inkywings-2016

twistfoldcard-44n-inkywings-2016

twistfoldcard-44o-inkywings-2016
ENG: And decorate the outside.
SWE: Dekorera utsidan.

ENG: And below is the finished card:
SWE: Och nedan ser du det färdiga kortet:

timholtz-44a-inkywings-2016
timholtz-44f-inkywings-2016
timholtz-44e-inkywings-2016
timholtz-44d-inkywings-2016
timholtz-44b-inkywings-2016

Papers: Kaiser Craft Frosted
Stamps: Tim Holtz