ATC – info

ATC – info

2016-04-20


SWE: ATC betyder Artistic Trading Card, vilket kan översättas med Konstnärliga byteskort.
Du byter dom precis som man gör med andra byteskort, detta är en konstnärlig variant helt enkelt.

ENG: ATC stands for Artistic Trading Card.
You swap them as you do with other trading or collecting cards.
This is the crafty verision of them.

atc-mall-2016-04-20
Storleken är ALLTID 2,5″ x 3,5″ (6,4 x 8,9cm). Då passar dom i byteskortsplastfickorna och det är enkelt att samla dom i en mapp eller pärm. Här är en mall där du kan få ut 10st av ett lettersize-papper. (Notera att det inte fungerar med ett A4-papper!)

ENG: The size are 2,5″ x 3,5″ Always! With that size they fit in the same pockets as all other trading cards and you can easily collect them in a map. Here is a template to get 10 cards out of a letter size paper.

atc-card-c-2016-04-20
SWE: På baksidan behövs det lite information. Ett enkelt sätt är att använda sig av en stämpel, det finns många företag som gör dom. Just denna är från InkyWings Motivstämplar. Då är det lätt att fylla i det som frågas efter. Titel, Tema, Ditt namn, Datum, Kontaktinfo (e-mail eller bloggadress) och Serie. Du kan hålla koll på hur många serier du själv gjort och ge dom ett extra nummer eller bokstav utifrån det, men vanligast är att man skriver vilket kort i ordningen av serien det är och hur stor upplagen är. Tex 1/7. Det betyder kort nr 1 av en serie med 7 kort (som hör ihop).

ENG: On the backside it needs to be some information. An easy way is to use a stamp, many companies have them for you – this one is from InkyWings Motivstämplar. Then you can just fill in what’s asked for. Title or Theme of the Swap, Your name, Date, Contact info (blog or e-mail), Serie (You can keep track of your series you make and give them a number each time or you skip that, but you always write what edition number within a limited edition or series you just made – like 1/7. That means card no 1 in a serie of 7 cards).

atc-kuvert2016-04-20
SWE: En mall till ett kuvert om du vill ge bort kort. Notera att denna inte får plats i samlingsfickorna.

ENG: Template for an envelope if you like to gift your cards. Please note the envelope doesn’t fit the collecting pockets.

ATC-heartandbrain
SWE: Detta är en seria med kort där alla ser “lika” ut. Du behöver inte göra så, du kan göra “singlar” (enstaka kort – dessa märks som kort 1/1) om du vill. Du kan även göra en serie med lite variation, där exempelvis grunden är densamma men något ändras på varje kort. Man kan även göra en serie med kort där designen sträcker sig över flera kort – man kan alltså bara se helheten när alla korten ligger stillsammans – ungefär som ett pussel.
Googla ATC-kort så hittar du massor av varianter och inspiration.

ENG: This is a serie of cards that all look the same. You don’t need to do that – you can do singles (one of a kind – mark them as 1/1) if you like. You can also make a serie with variation. The base are the same, but something change in every card. There is also an alternative to make a serie of cards with a design that stretch over like 3 or 5 cards. You can only see the whole design when all cards are together (like a puzzle). You’ll find lots of inspiration on internet if you google Artistic Trading Cards.atc-map
SWE: Jag hittade min gamla skatt – dessa i pärmen är från 2005.

ENG: I found my old treasure – these in the binder are from 2005.