Twist Card

Twist Card

2016-10-16

ENG: Small Card, Small tutorial… but with a twist!
SWE: Ett litet kort, en liten tutorial, men med en tvist!

ENG: Start with cutting a cardstock 7,1/2″ x 4,1/4″ (yes, I started with doing it wrong, didn’t notice until I was at the end…lol)
SWE: Börja med att skära till ett cardstock 7,1/2″ x 4,1/4″ (och ja, jag lyckades tänka fel direkt från start, men märkte det inte förrän på slutet)
kraftinkimmie-42a-inkywings-2016

ENG: Score at 2,1/2″ + 5″
SWE: Biga vid 2,1/2″ + 5″
kraftinkimmie-42b-inkywings-2016

ENG: Score the outer panels diagonally like the picture show. Yes, both in the same direction!
SWE: Biga dom yttersta panelerna på diagonalen som bilden visar. Ja, båda i samma riktning!
kraftinkimmie-42c-inkywings-2016

kraftinkimmie-42d-inkywings-2016

ENG: Fold the panel out.
SWE: Vik utåt.
kraftinkimmie-42e-inkywings-2016

ENG: And the other one, and here is the base for our card.
SWE: Lika med den andra, och här har vi basen för kortet.
kraftinkimmie-42f-inkywings-2016

ENG: Cut patterned paper for the front and under the flaps. 4″ x 2,1/4″ NOTE! They are cutted in different directions!
SWE: Skär till mönstrat papper för framsidan och sidorna under som syns. 4″ x 2,1/4″ OBS! Dom är delade i olika riktningar!
kraftinkimmie-42h-inkywings-2016

ENG: Place in the right spot.
SWE: Sätt fast på var sida.
kraftinkimmie-42i-inkywings-2016

ENG: Same with the front.
SWE: Gör lika med framsidan.
kraftinkimmie-42j-inkywings-2016

ENG: If you like – put a panel on the inside so it’s easier to write a message. Note – the size noted at picture will be correct if you cut your piece in correct size from start… lol. 4″ x 2,1/4″
SWE: Om du vill så gör du en liten panel till insidan så det är lättare att skriva ett meddelande. OBS – storleken som står på bilden stämmer ifall du skär till ditt carstock i rätt mått från början… hm! 4″ x 2,1/4″
kraftinkimmie-42k-inkywings-2016

ENG: I also decorated the back since I put a twine there to close my card.
SWE: Jag dekorerade även baksidan eftersom jag tejpade fast ett snöre där så jag kan stänga mitt kort.
kraftinkimmie-42l-inkywings-2016

ENG: Closed card – with a button and some twine wrapped around it.
SWE: Stängt kort – med en liten knapp och snöre som jag lindat runt.
kraftinkimmie-42m-inkywings-2016

ENG: Finished card with some decorations.
SWE: Färdigt kort med lite dekorationer.
kraftinkimmie-42n-inkywings-2016

ENG: Open card.
SWE: Öppnat kort.
kraftinkimmiestamps-42c-inkywings-2016

ENG: With a twist…
SWE: Med en liten tvist…
kraftinkimmiestamps-42b-inkywings-2016