Led Lights

Led Lights

2016-09-18

kraftinkimmie-37o-inkywings-2016

ENG: This is a fun way to light up your card! The video will show how I make my card front first (in speed) and then how I put on my leds and finally doing the connection with coppertape and a battery to make them light up. This is awsome fun and you can probably use any small leds.

ledlights-34a-inkywings-2016

SWE: Det här är ett superskoj sätt att lysa upp ett kort! Videon visar hur jag gör hela fronten på kortet först (snabbspolat) och sen hur jag sätter fast lamporna för att till sist knyta samman allt med koppartejp och ett batteri för att få lamporna att lysa. Förmodligen kan man använda vilka små ledlampor som helst, så testa!

ENG: Important stuff:
–> The battery can only make power to a number of leds, you’ll notice in my video. Looks like 5 is the limit here. Oh yes, you can calculate on that, but if you are like me – you try and see what’s happening.
–> Connect all the PLUS via one copper tape and all the MINUS via another copper tape.
–> PLUS and MINUS shall NOT be crossed and connect with each other.
–> When sending your card you can put a piece of paper between the battery and the coppertape to be pulled out by the reciever. That’s why it’s great to put the battery at one side of the card.
–> Don’t trash the card without taking the battery off for recycling!
–> DO NOT GIVE THE CARD TO CHILDREN who put stuff in their mouth! Batteries are dangerous to swallow!
–> You can hide these leds behind your paper if you want too, just poke holes to let it shine through.

SWE: Viktig info:
–> Batteriet orkar med ett visst antal ledlampor som du märker i videon. Här ser det ut som 5 är gränsen. Ja, det går att räkna ut för den händige, eller så gör man som jag – man testar!
–> Anslut PLUS-sidan på alla lampor till en koppartejpsslinga, och alla MINUS till en annan slinga.
–> PLUS och MINUS får aldrig korsas eller ha kontakt med varandra.
–> När du skickar kortet så stick in en pappersbit mellan batteriet och koppartejpen för att inte kortet skall lysa hela vägen genom posten. När mottagaren drar ut pappersbiten lyser kortet! Just av denna anledning är det därför bra att sätta batteriet nära en kant på kortet.
–> Släng inte kortet utan att ta bort batteriet för återvinning!
–> GE INTE KORTET TILL SMÅ BARN som stoppar saker i munnen. Det är livsfarligt att svälja batterier!
–> Vill du inte ha lamporna synliga så göm dom bakom papperet och stansa / stick hål som det lyser igenom istället.

kraftinkimmie-37P-inkywings-2016

Stamps: Kraftin’ Kimmie Stamps
Papers: Papir Design, Maja Design
Battery: 3V Round flat (bought mine at IKEA)
Most of it will be told in the video!


**************************

Fler kort som jag gjort med ledlampor:
momanning-34d-inkywings-2016

Bakom pumporna sitter Chibilights (platta stickers med led-lampor)
ccdesign-37b-inkywings-2016
ccdesign-37d-inkywings-2016

skaparkallarn-42c-inkywings-2016