GDPR

GDPR

Som kund hos Fotograf Lisa Nygårds vill jag alltid att du som privatperson skriver under ett avtal efter bokad fotografering.
I det avtalet får du fylla i namn och adressuppgifter, personnummer och vilken typ av fotografering det gäller.
Du får även godkänna fotografens och din egen hantering av bilderna efter fotograferingen. Kundens digitala filer från fotograferingen arkiveras i dubbla upplagor till dess kunden själv önskar att bilderna tas bort.

Jag kan komma att använda bilderna till egen marknadsföring, utställningar, tävlingar, digitalt (ex. blogg och gallerier) och i tryck vilket godkänns på separat punkt i avtalet.

Fotograferier och dina personuppgifter sparas alltid på ett sätt som är skyddat mot otillbörlig åtkomst genom behörighetsstyrning och brandväggar.

De personuppgifter som sparas är de som är ifyllda i avtalet med syfte att kunna hantera kundservice och support, säkerställa ett fullföljande av avtal samt efterleva företagets förpliktelser gent emot bokföringslagen mm och dessa sparas lika länge som dina bilder.