Fotokurs Grunder – Fotograf Lisa Nygårds

Fotokurs Grunder – Fotograf Lisa Nygårds

Jag har på mitt sätt skrivit ihop en kurs med ord som skall vara lätta att förstå. Många saker illustreras med en eller flera bilder för att det skall bli ännu tydligare. Det enda jag inte kan bidra med är din egen insatts -du måste helt enkelt ge dig ut själv och ÖVA för att nå målet. Våga skruva på dina inställningar på kameran, det finns så mycket mer att upptäcka bortom “auto-läget”. Du får läsa om Bländare, Slutare och ISO och hur dessa tre samverkar, samt hur kameran tänker när den mäter ljus mm. Vad är exponeringslås och hur läser man ett histogram? Totalt 32 sidor lättsmälta kameragrunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.