Lisa aka InkyWings » Lisas Pyssel och Privata


  • My Social media:
    facebook instagram pinterest twitter youtube

    Direct Links to blogs I'm a Design Team Member at:
    snipart CiLi in Papers Design in Papers

Scan N Cut

Tutorials med Scan N Cut – På svenska!

Använda maskinens egna fonter.

Rengöra skärmattan och göra ett test-skär.

Grunder – Scanna och Skär